fforwm pypedau cymru - wales puppet forum

Welsh Language

Cymraeg

Cwmni Cortyn
Animeiddio Living Daylights Tony Heales Ugain mlynedd o bypedwaith, fideo a chymeriadau. Tu mewn a tu allan y bocs. Ar ben ac oddi ar y stiltiau. Cymraeg neu Saesneg Cwmniau Pypedau, pypedwyr, ysgrifenwyr, carnifal, stryd, Abc, Cymraeg

www.living-daylights.com
Ffon: 01974 251310

Tony Heales
Rhoshelyg
Bontnewydd
Aberystwyth
SY23 4JH

Cwmni Cortyn Owen Glynne Davies

Sefydlwyd Cwmni Cortyn yn 1985. Yn gweithio yn bennaf yn Gymraeg, mae Cwmni Cortyn wedi ymweld â phob rhan o Gymru, yn ymweld â ysgolion cynradd a meithrin yn ogystal a theatrau, eisteddfodau a gwyliau.

Mae'r perfformiadau yn cynnwys sioeau meim, sioeau yn seiliedig ar lyfrau plant, chwedlau megis y mabinogi a hanes - yn ddiweddar hanes Owain Glyndwt. Ceir hefyd perfformiadau o sioeau gwreiddiol gan y cwmni.

Cwmniau Pypedau, gweithdai, Cymraeg, Abc

ffon: 01286 881389

Owen Davies
Bryn Carmel
Carmel
Caernarfon
LL54 7RW

Davies Owen Cwmni Cortyn

Mae Owen Glynne Davies yn gweithio o dan yr enw Cwmni Cortyn. Mae'n gweithio yn bennaf ar ei ben ei hun, ond mae wedi cydweithio gyda artistiaid eraill mewn perfformiadau Cwmni Cortyn.
Mae'n defnyddio sawl math o byped - pypedau llaw, cortyn (marionét), pypedau ffon a phypedau geg-yn-symud.
Hyfforddwyd i ddefnyddio pypedau ar gyfer teledu o dan gynllun "maneg" gan "cwmni'r Wennol" ym 1993. Mae ei waith teledu yn cynnwys Sang-di Fang (Teledu Tirglas), "Sdwnsh" (Dime Goch), "Miri Morio" (Opus). Mae hefyd wedi gweithio ar fideo "Glanhawyr y Gofod" (Llond Llaw), a DVD "Fflic a Fflac" (Tinopolis).
Heb byped mae Owen Glynne Davies wedi defnyddio ei lais i drosleisio "Megamics" (Cwmni Sain) a'i fysedd i chwarae'r charango a'r banjo mewn grwpiau gwerin a sesiynau.
Mae wedi gweithio gyda chwmniau pypedau eraill megis Living Daylights, Bysedd Prysur, Llondllaw ac yn ddiweddar Vagabondi.

pypedwyr, Cerddoriaeth, Cymraeg, Abc

ffon: 01286 881389

Owen Davies
Bryn Carmel
Carmel
Caernarfon
LL54 7RW

Heales, Tony animeiddio Living Daylights animations Experienced freelance puppeteer with lip-sync puppets, live or on screen. Directed and co-wrote video Glanhawyr y Gofod with Llondllaw pypedwyr, ysgrifenwyr, Abc, Cymraeg

www.living-daylights.com
tel: 01974 251310

Tony Heales
Rhoshelyg
Bontnewydd
Aberystwyth
SY23 4JH
Pypedau Vagabondi Puppets

Suzy Kemp

Jo Munton

Mixing storytelling with puppetry,  intriguing set design with poetry,  Pypedau Vagabondi Puppets provide entertainment and education for the childish.  This is not to say we cannot be serious, hard hitting or tackle difficult issues but one of our foremost weapon is humour  and we are not afraid to use it! Cwmniau Pypedau, pypedwyr, ysgrifenwyr, carnifal, stryd, Abc, Cymraeg, hyfforddiant, gweithdai, gwneuthurwyr

www.vagabondi.org

tel: 01654 761526
Jo: 07779 893412
Suzy: 07985 233281

Suzy Kemp and Jo Munton
Uned 2, Unedau'r Goedwig / Unit 2, Forest studios
Ceinws
Machynlleth
Powys
Cymru / Wales
SY20 9HA
Abc
Companies
Cwmniau
Puppeteers
Pypedwyr
Makers
Gwneuthurwyr
Gweithdai
Workshops
Pynts a Jwdi
Punch and Judy
Street
Stryd
Carnival/parade
Carnifal/paréd
Ventriloquists
Writers
Ysgrifennwyr
Directors
Cyfarwyddwyr
Training
Hyfforddiant
Automata
Awtomatonnau
Music
Cerddoriaeth
Close book
Cau r llyfr