fforwm pypedau cymru - wales puppet forum

Puppeteers

Pypedwyr

Living Daylights
Davies Owen Cwmni Cortyn

Mae Owen Glynne Davies yn gweithio o dan yr enw Cwmni Cortyn. Mae'n gweithio yn bennaf ar ei ben ei hun, ond mae wedi cydweithio gyda artistiaid eraill mewn perfformiadau Cwmni Cortyn.
Mae'n defnyddio sawl math o byped - pypedau llaw, cortyn (marionét), pypedau ffon a phypedau geg-yn-symud.
Hyfforddwyd i ddefnyddio pypedau ar gyfer teledu o dan gynllun "maneg" gan "cwmni'r Wennol" ym 1993. Mae ei waith teledu yn cynnwys Sang-di Fang (Teledu Tirglas), "Sdwnsh" (Dime Goch), "Miri Morio" (Opus). Mae hefyd wedi gweithio ar fideo "Glanhawyr y Gofod" (Llond Llaw), a DVD "Fflic a Fflac" (Tinopolis).

pypedwyr, Cerddoriaeth, Cymraeg, Abc

ffon: 01286 881389

Owen Davies
Bryn Carmel
Carmel
Caernarfon
LL54 7RW

Hamblett, Bill Small World Theatre, Theatr Byd Bach Bill mostly works with SWT but also freelances as an experienced puppeteer Puppeteers, Abc www.smallworld.org.uk
Tel / Fax: 01239 615952
PO Box 45
Cardigan
Ceredigion
SA43 2QX
Heales, Tony animeiddio Living Daylights animations Experienced freelance puppeteer with lip-sync puppets, live or on screen. Directed and co-wrote video Glanhawyr y Gofod with Llondllaw Puppeteers, writers , Abc, Cymraeg

www.living-daylights.com
tel: 01974 251310

Tony Heales
Rhoshelyg
Bontnewydd
Aberystwyth
SY23 4JH
Shrosbree, Ann Small World TheatreTheatr Byd Bach Ann mostly works with SWT but also freelances as an experienced puppeteer. puppeteers, Abc www.smallworld.org.uk
PO Box 45
Cardigan
Ceredigion
SA43 2QX
Tel / Fax: 01239 615952
Somerville, Christopher C.

The Harlequin Puppet Theatre

Mr BimBamBoozle

Trained by the late, great, Eric Bramall, Chris has an international reputation for marionette manipulation. He has performed his marionette cabaret all over the world.

Chris also has enormous experience with television puppetry having been involved in many hundreds of programmes. For over 30 years he was part of the BBC Wales TV team producing many Welsh language puppet series, and also made several series with Yorkshire Television for the ITV network.

Chris is available for freelance work as puppeteer or advisor, and also arranges manipulation master-classes for professionals.
puppeteers, punch and judy, Abc, training

www.websiteswithpunch.com

Tel: 01492 548166

Christopher C. Somerville
Cayley Promenade
Rhos on Sea
Colwyn Bay
Conwy LL28 4EP
Pypedau Vagabondi Puppets

Suzy Kemp

Jo Munton

Mixing storytelling with puppetry,  intriguing set design with poetry,  Pypedau Vagabondi Puppets provide entertainment and education for the childish.  This is not to say we cannot be serious, hard hitting or tackle difficult issues but one of our foremost weapon is humour  and we are not afraid to use it! puppeteers, puppet makers, workshops, puppet companies,
writers, carnival/parades, training, street entertainment , Cymraeg, Abc

www.vagabondipuppets.com


tel: 01654 761526
Jo: 07779 893412
Suzy: 07985 233281

Suzy Kemp and Jo Munton
Uned 2, Unedau'r Goedwig / Unit 2, Forest studios
Ceinws
Machynlleth
Powys
Cymru / Wales SY20 9HA
Abc
Companies
Cwmniau
Makers
Gwneuthurwyr
Gweithdai
Workshops
Pynts a Jwdi
Punch and Judy
Street
Stryd
Carnival/parade
Carnifal/paréd
Ventriloquists
Welsh language
Cymraeg
Writers
Ysgrifennwyr
Directors
Cyfarwyddwyr
Training
Hyfforddiant
Automata
Awtomatonnau
Music
Cerddoriaeth
Close book
Cau r llyfr